ga verder naar de inhoud

Bezorgd om en steun voor de mensen in Gaza en Palestina

Theater arsenaal steunt al even het burgerinitiatief Mechelen for Palestine. We willen deze steun breder uitdragen en sluiten ons daarom aan bij een internationaal netwerk onder de noemer Apartheid Free Zone

We merken dat de roep om een staakt-het-vuren steeds luider klinkt, ook in eigen land, en toch blijven we achter met frustratie en schaamte omdat er niets gebeurt. We zijn ons bewust van onze relatief machteloze positie maar zullen niet nalaten ons ongenoegen te uiten en constructieve bijdragen te leveren. We zijn overtuigd van een actief solidair belang.

De Apartheid Vrije Zone campagne staat voor actieve solidariteit met het Palestijnse volk, en alle andere onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden voor rechtvaardigheid

Het is ook mogelijk om je als individu te engageren door het ondertekenen van de engagementsverklaring en je actief in je dagelijks leven in te zetten tegen elke vorm van discriminatie en apartheid.