ga verder naar de inhoud

algemeen

Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van jouw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door theater arsenaal ('t Arsenaal vzw) als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0406.580.745 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer je onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als je meer wilt weten, lees dan onze Privacy Policy.

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op "Akkoord" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erken je dat je deze Cookie Policy zorgvuldig hebt gelezen en dat je ermee instemt zonder voorbehoud. Je kan jouw cookie-voorkeuren ten allen tijde wijzigen. Je kan hiervoor onderaan in de footer op "cookie-instellingen" klikken.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder jouw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als je het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij je een e-mail te sturen naar onthaal@theaterarsenaal.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan jou zijn meegedeeld, word je geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Deze cookie policy werd laatst aangepast op 5 juni 2023.

welke cookies & waarom

 1. Wij gebruiken verschillende soorten cookies

  Essentiële cookies: deze zijn om puur technische redenen nodig om de Website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht voor deze cookies.

  Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor onze Diensten of Website. Je kan deze cookies niet weigeren indien je naar de Website surft maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van deze cookies. Indien je deze cookies weigert, zal de Website mogelijks niet toegankelijk zijn. 

  Analytische cookies: deze cookies laten ons toe analytische gegevens over onze Diensten of Website te verzamelen. Met deze cookies ontdekken we wat goed werkt en wat wij nog moeten verbeteren. Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

  Marketing cookies: deze worden gebruikt om je te volgen wanneer je verschillende websites bezoekt. Het doel van deze cookies is advertenties te kunnen weergeven die aangepast en relevant zijn voor de individuele gebruiker.
   
 2. Wanneer je onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:
   

Essentiële cookies

__cf_bm

 • Bewaartermijn: Vervalt na één dag
 • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.

rc::a

 • Bewaartermijn: Vervalt nooit
 • Doel: Gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dat is nuttig voor de website, zodat deze geldige rapporten kan maken over het gebruik van hun website.

rc::c

 • Bewaartermijn:  Vervalt na één sessie
 • Doel: Gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

JSESSIONID

 • Bewaartermijn: Vervalt na één sessie
 • Doel: Behoudt de status van de gebruikers over pagina-aanvragen heen.

Functionele cookies

CONSENT

 • Bewaartermijn: Vervalt na 2 jaar
 • Doel: gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft aanvaard. Deze cookie is noodzakelijk voor de GDPR-compliance van de website.

__cookie_consent

 • Bewaartermijn: Vervalt na één jaar
 • Doel: geeft aan of de cookie consent moet getoond worden of dat hij al geaccepteerd is

 Analytische cookies

_ga

 • Bewaartermijn: Vervalt na 2 jaar
 • Doel: maakt unieke ID aan om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.

_ga_#

 • Bewaartermijn: Vervalt na 2 jaar
 • Doel: gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data van het eerste en meest recente bezoek.

td

 • Bewaartermijn: Vervalt na één sessie
 • Doel: Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analytics door de websitebeheerder.

vuid

 • Bewaartermijn: Vervalt na 2 jaar
 • Doel: Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's bekeken werden.

Marketing cookies

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

 • Bewaartermijn: Vervalt niet
 • Doel: Slaat de videospeler voorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube video

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

 • Bewaartermijn: Vervalt niet
 • Doel: Niet geclassificeerd

remote_sid

 • Bewaartermijn: Vervalt na 1 sessie
 • Doel: Noodzakelijk voor de uitvoering en functionaliteit van YouTube video-content op de website.

TESTCOOKIESENABLED

 • Bewaartermijn: Vervalt na 1 dag
 • Doel: Wordt gebruikt om de interactie van de gebruiker met geïntegreerde content te volgen.

VISITOR_INFO1_LIVE

 • Bewaartermijn: Vervalt na 179 dagen
 • Doel: probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

YSC

 • Bewaartermijn: Vervalt na elke sessie
 • Doel: registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

YtIdbMeta#databases

 • Bewaartermijn: Vervalt niet
 • Doel: De videospeler van de server geeft de voorkeur aan ingebedde YouTube-video.

yt-remote-cast-available

 • Bewaartermijn: Vervalt na 1 sessie
 • Doel: De videospeler van de server geeft de voorkeur aan ingebedde YouTube-video.

yt-remote-cast-installed

 • Bewaartermijn: Vervalt na 1 sessie
 • Doel: De videospeler van de server geeft de voorkeur aan ingebedde YouTube-video.

yt-remote-connected-devices

 • Bewaartermijn: Vervalt na 1 sessie
 • Doel: De videospeler van de server geeft de voorkeur aan ingebedde YouTube-video.

yt-remote-device-id

 • Bewaartermijn: Vervalt na 1 sessie
 • Doel: De videospeler van de server geeft de voorkeur aan ingebedde YouTube-video.

yt-remote-fast-check-period

 • Bewaartermijn: Vervalt na 1 sessie
 • Doel: De videospeler van de server geeft de voorkeur aan ingebedde YouTube-video.

yt-remote-session-app

 • Bewaartermijn: Vervalt na 1 sessie
 • Doel: De videospeler van de server geeft de voorkeur aan ingebedde YouTube-video.

yt-remote-session-name

 • Bewaartermijn: Vervalt na 1 sessie
 • Doel: De videospeler van de server geeft de voorkeur aan ingebedde YouTube-video.

Je kan voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door de instellingen in jouw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

met wie wij gegevens delen

1. Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe. 

2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. 

3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

waar wij gegevens verwerken

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat  alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de Website of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als jij je bij onze Website hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd. 

jouw rechten

Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou, die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als jij je hebt geregistreerd op onze Website, kan je veel van deze gegevens zelf corrigeren via jouw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

Je hebt het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van jouw voorafgaande toestemming. Als je niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kan je uw browserinstellingen ten allen tijde wijzigen of cookies verwijderen. 

Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookie Policy worden uiteengezet of als je uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen. 

In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heb je het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar onthaal@theaterarsenaal.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit jouw identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres onthaal@theaterarsenaal.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie.